Ločujem, Zemljo varujem

V Novem mestu Danone in Komunala Novo mesto v sodelovanju z vrtcem in šolami začenjata projekt "Ločujem, Zemljo varujem". Z njim želijo dvigniti odstotek ločevanja odpadkov celotne skupnosti.

Prek vključevanja otrok, s podporo vodstev šol in vrtcev, v sodelovanju s komunalo in občino, si zadajo konkreten cilj povečanja ločevanja odpadkov v skupnosti. V lanskem šolskem letu jim je namreč v Litiji uspelo.

V letošnjem letu program preizkušajo v veliko večjem Novem mestu v sodelovanju s partnerjem Komunala Novo mesto. Cilj projekta je s podporo 1.526 otrok in 257 zaposlenih doseči 20 % ločevanje odpadkov.

Po podatkih Eurostata (navajajo odložene, sežgane in reciklirane odpadke) iz leta 2009 lahko sklepamo, da je Slovenija na 17. mestu po ločevanju odpadkov med evropskimi državami. Za sodelavce podjetja Danone je bil to zadosten podatek, da so sprejeli zavezo, da poleg materialne podpore del svojega delovnega časa namenijo ločevanju odpadkov z izbranimi skupnostmi. Michael Parzefall, direktor Danone Slovenija: »Za Danone je Ločujem, Zemljo varujem dolgoročna zaveza k družbeni odgovornosti. Še posebej sem ponosen, da se je ideja rodila v celoti v Sloveniji in prav vsak zaposleni bo del delovnika vključen v projekt.«

V Litiji je Danone z Osnovno šolo Gradec, Vrtcem Litija – enota Medvedek in Gimnazijo Litija dosegel 30 % povečanje količin ločeno zbranih odpadkov. Meritve bodo izvajali tudi v Novem mestu, kjer ima partner Komunala Novo mesto izredno dobro podatkovno bazo, tako da bo mogoče natančno spremljati odstotek ločeno zbranih odpadkov. V Novem mestu trenutno ločevanje stekla, embalaže in papirja v celotni količini mešanih odpadkov dosega 12 % na ekoloških otokih. Partnerja Danone in Komunala Novo mesto sta si zadala cilj, da bodo vsi vključeni do konca šolskega leta dosegli 20 % ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih. Direktor Komunale Novo mesto Rafko Križman: »V Novem mestu beležimo dobre rezultate recimo pri papirju in pri kosovnem odpadu. Zavedati pa se moramo, da je merilo uspešnosti prav ločevanje na otokih.«

In zakaj odločitev za sodelovanje z otroci? Zato, ker se je v Litiji potrdilo to, kar so sodelavci iz podjetja Danone načrtovali. Mladi so najbolj pripravljeni spremeniti navade v dobro nas vseh. Danone z močjo otrok prenese ločevanje odpadkov v domove in lokalno skupnost. Zato, da bi jim to lažje uspelo, bosta partnerja Danone in Komunala Novo mesto zagotovila koše za ločeno zbiranje odpadkov za osnovni šoli Drska in Šmihel ter vrtec Pedenjped. Otroci pa bodo dobili tudi vreče za ločevanje v gospodinjstvih. Štiri tedne se bodo nato preizkušali v ločevanju opadkov in se potegovali za izlet. Sledilo bo zbiranje ločevalnih zavez in zaključni dogodek ob Dnevu Zemlje. V vmesnem času bo potekala še vrsta dodatnih aktivnosti v sodelovanju z ravnateljicami, učitelji in učiteljicami. Ves čas pa bo Komunala Novo mesto tehtala ločeno zbrane odpadke na otokih v Novem mestu.

Danone vodilno podjetje na svetu v panogi svežih mlečnih izdelkov, med katerimi so Activia, Actimel, Danacol, Fantasia, Fruchtzwerge … Vizija družbe je zagotavljati zdravje s hrano čim večjemu številu ljudi.

Komunala Novo mesto oskrbuje porabnike na območju Mestne občine Novo mesto, občine Šmarješke Toplice, občine Straža, občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk s storitvami gospodarskih javnih služb v skladu z odloki o posamezni gospodarski javni službi v posamezni občini.
 

Deli novicoVaši komentarji

  • Zaenkrat še ni komentarjev. Bodi prvi.

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.