Peticija zoper smrad v Črnomlju

Odgovora na poziv ministrstvu za kmetijstvo in okolje v zvezi s problematiko bioplinarne in smradu, ki prihaja tudi iz prašičje farme v Črnomlju še vedno ni. PROTEUS je pozval k podpisu peticije.

Iz PROTEUSA Bela krajina obveščajo, da so v prizadevanjih za rešitev problemov v zvezi z bioplinsko elektrarno na Lokvah pri Črnomlju 4. aprila ministrvo za kmetijstvo in okolje pisno pozvali, da čim prej pride v Belo krajino, da se udeleži javne tribune in da trdna zagotovila, da se odpravijo vsi okoljski riziki v zvezi s tem.

Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je medtem naslovila že tretje pismo na ministra za kmetijstvo in okolje gospoda Franca Bogoviča v vezi s problematiko bioplinarne Lokve in razvozom gnojevke v Občini Črnomelj.

Do danes niso ne Proteus ne na občini prejeli nobenega odgovora. Prav tako niso prejeli niti odgovora od lastnikov bioplinarne na odprto pismo.

Okoljsko gibanje PROTEUS bo zato  v sodelovanju s krajevno skupnostjo Črnomelj jutri od 8. do 12. ure zaključili z zbiranjem podpisov peticije zoper smrad in za ekološko sanacijo bioplinarne in sosednje Starihove prašičje farme. Peticijo bo možno podpisati na dveh stojnicah, in sicer na ploščad pred Mercator centrom v Črnomlju (Zadružna ulica) in Pred trgovskim centrom Begrad Črnomelj.

___________________________________________________________________________________

PETICIJA
zaradi smradu v Črnomlju in okoliciPrebivalci mesta Črnomelj in okoliških vasi že nekaj let živimo v smradu, ki se širi iz bioplinarne družbe Bioenerg d.o.o. Domžale, od poletja 2011 pa predvsem tudi iz prašičje farme Jožeta Starihe, oboje na Lokvah pri Črnomlju. Smrdi ponoči, v jutranjih urah in dopoldne vsak dan. Neznosno smrdi ob raztrosu gnojevke in gnojnice po poljih.

Zaradi smradu ni možno zračenje bivalnih prostorov in spanje pri odprtih oknih, potrebno je ponovno pranje opranega perila, občutljivejši in starejši ljudje imajo zdravstvene težave (bruhanje, slabost, glavobol). Ljudje so pod stalnim stresom in v nervozi zaradi nemoči, ko pristojne službe ne storijo nič za normalizacijo stanja. Smrdi v živilskih trgovinah, v javnih prostorih, na športnih igriščih in območjih za rekreacijo.

Oba onesnaževalca grobo kršita ustavno pravico državljanov do čistega in zdravega okolja! V smrdljivem zraku nočemo živeti več, zato

Z A H T E V A M O:

1. da ARSO in druge pristojne službe naložijo družbi Bioenerg d.o.o. Domžale popolno ekološko sanacijo bioelektrarne z dehidracijo pregnitega blata. Zaradi velike občutljivosti kraškega ekosistema Bele krajine je treba čim prej prenehati z uporabo bioplinske gnojevke v kmetijstvu, neglede na razred njene okoljske kakovosti. Družbi se naj naloži, da se bazen za hranjenje pregnitega blata prekrije z neprodušno ponjavo, do takrat pa prepove obratovanje bioplinarne;

2. da ARSO in druge pristojne službe lastniku prašičje farme na Lokvah pri Črnomlju naložijo ekološko sanacijo farme tako, da se popolnoma prepreči širjenje smradu iz farme, gnojnico pa predela v bioplinarni ali zahteva nego živinskega gnojila po pravilih dobre kmetijske prakse gnojenja tako, da ob raztrosu ne bo smrdela;

3. da se izvaja gnojenje kmetijskih kultur z gnojevko v bližini mesta in drugih naselij kot narekuje dobra kmetijska praksa za zmanjševanje onesnaževanja zraka:
a. direktno v zemljo in ne s pršenjem v zrak;
b. da se gnojevko takoj zadela v njivska tla;
c. da se dosledno upošteva vse ostale zakonske omejitve glede količine in časa rabe gnojevke v kmetijstvu.

4. da inšpekcijske službe redno nadzorujejo spoštovanje predpisov in določenih tehnoloških postopkov tako v bioplinarni, kot na prašičji farmi na Lokvah;

5. da Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo prehrano in Ministrstvo za zdravje nemudoma pripravijo.
a) predpis o prepovedi uporabe gnojnice iz farm na način da onesnažuje zemljo (težke kovine!), in
b) predpis o prepovedi širjenja smradu v naseljih in naravnem okolju.

___________________________________________________________________________________


V nadaljevanju v celoti objavljamo pismo županje Mojce Čemas Stjepanovič, ki ga je včeraj naslovila na pristojnega ministra Franca Bogoviča:


"Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis t. 354-11/2011/11 s katerem nam odgovarjate na naš prvi dopis, ki smo ga naslovili na gospoda ministra Franca Bogoviča s. 354-14/2011 z dne 16. 2. 2012 v zvezi s problematiko bioplinarne Lokve in razvozom gnojevke.
ŽaI se z vašim odgovorom ne moremo zadovoljiti. Vse kar navajate glede osnutka nove uredbe o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov nam je poznano, saj ste nam v zadnjih dveh letih glede omenjene zadeve že večkrat pojasnjevali. Žal uredba še vedno ni sprejeta. Tudi neskladje kmetijske in okoljske zakonodaje glede vnosa mejnih vrednosti težkih kovin in zakaj presežki cinka v prašičji gnojevki, tudi to nam je že poznano. Da se v Evropi in Sloveniji podpira izraba obnovljivih virov energije, kamor prav gotovo sodijo bioplinarne, ki uporabljajo biološko razgradljive odpadke, je znano že tudi nam.
Glede na združitev MKGP in MOP v Ministrstvo za kmetijstvo in okolje smo pričakovali, da se bo s skupnim in usklajenim delovanjem pristopilo k uspešnemu reševanju problemov in hitrejšemu usklajevanju zakonodaje. Ne želimo že znanega pojasnjevati vedno znova, želimo le, da problematiko s katero se srečujemo v občini Črnomelj vzamete nadvse resno in pristopite k aktivnemu urejanju usklajene in jasne kmetijske in okoljske zakonodaje.

Spoštovani !
Kljub vsemu navedenemu nikakor ne moremo dovoliti, da so prebivalci občine Črnomelj izpostavljeni zdravju skodljivemu smradu in da se po belokranjskih poljih razliva digestat v katerem so odpadki cele Slovenije. Menimo, da je nujno potrebna natančna kontrola oz. evidenca tako vhodnih kakor tudi izhodnih surovin bioplinarne Lokve, kakor tudi kontrola uporabe bioplinske gnojevke na kmetijskih gospodarstvih. Zahtevamo, da vse pristojne službe in organi, ki so v sestavi vašega ministrstva v okviru svojih pristojnosti nemudoma pristopijo k reševanju problematike delovanja bioplinske elektrarne Lokve ter razvoza bioplinske gnojevke in v okviru svojih pristojnosti po sedaj veljavni zakonodaji tudi ukrepajo!"
14.4.2012 12:13:33

Foto priponke

Peticija zoper smrad v Črnomlju

Deli novicoVaši komentarji

  • kanta Se strinjam Se ne strinjam
    13.4.2012 11:46:54

    Ja valda, da ni še nič rešeno, samo poglejte ogromno pravopisnih napak v dopisu, ki ga je sestavila županja oziroma kdor ga je v njenem imenu sestavljal. Nag namesto naš, vatim namesto vašim, prašicji gnojevki namesto prašičji gnojevki in še in še. Sami amaterji na oblasti, kdo jih pa bo resno jemal. Sicer pa se v dokazilo, da je bila zadeva res poslana, ne pokaže kopija dopisa ampak povratnica, da je tista oseba ta dokument resnično prejela!

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.