VIDEO&FOTO: Komunala Novo mesto s pilotnim projektom v osnovnih šolah

Na novomeški Osnovni šoli Bršljin so že zjutraj predstavili pilotni projekt projekta ločenega zbiranja odpadne kartonske embalaže mleka, sokov, ki ga na štirih novomeških osnovnih šolah pripravlja Komunala Novo mesto.

Komunala Novo mesto je prvo komunalno podjetje v Sloveniji, ki sodeluje v pilotnem projektu zapiranja snovnega kroga odpadne kartonske embalaže mleka, sokov in ostalega (KEMSO oz. embalaža Tetra Pak). S posebej zasnovanimi aktivnostmi bo do konca leta spodbujala šole in gospodinjstva, da bodo ločeno zbrali in oddali čim več odpadne KEMSO. S tem bodo sledili cilju, da Novo mesto postopoma vzpostavi lasten zaprti snovni krog in tako dolgoročno zagotovi dovolj surovine za izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe.

Komunala Novo mesto opravlja komunalne storitve za osem občin, v katerih živi 65.000 prebivalcev. Ti v rumene zabojnike ali rumene vreče odvržejo 220 ton embalaže mleka in sokov na leto. Iz tolikšne količine KEMSO je mogoče izdelati 98 ton higienskega papirja. To pa je količina, ki jo na leto porabijo lokalne javne ustanove, kot so občina, šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice in druge organizacije. Za izdelavo tolikšne količine papirja je treba posekati približno 45 hektarov gozda. Če bi vso odpadno KEMSO na območju Komunale Novo mesto reciklirali v higienski papir, bi zadostili prav vsem lokalnim potrebam in ohranili 1.100 dreves. Komunala Novo mesto se je zato odločila, da kot prva pristopi k takšnemu načinu ohranjanja okolja in postane partner pilotnega projekta.

Ključni partnerji v krogotoku zapiranja snovnega toka odpadne embalaže KEMSO v Novem mestu so: Komunala Novo mesto, DROE Unirec, družba Lucart terskupnost EKO INICIATIVA:
• Komunala Novo mesto skrbi za čim večji zajem dosledno ločene odpadne embalaže Tetra Pak,
• Unirec, specializirana družba za ravnanje z odpadno embalažo, le-to prevzame in jo v zadostnih količinah odda v predelavo,
• podjetje Lucart iz reciklirane celuloze izdela higienski papir,
• skupnost EKO INICIATIVA poskrbi, da se izdelki higiensko-papirne kolekcije vrnejo v novomeško lokalno skupnost.

Kako poteka zapiranje snovnega kroga odpadne embalaže KEMSO v Novem mestu?

Ko jo izpraznite, očistite, zložite in dosledno ločite v rumeni zabojnik za odpadno embalažo, jo Komunala Novo mesto odpelje v zbirni center. Tam jo prevzame Unirec, družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), in jo odda v nadaljnjo predelavo specializiranemu podjetju Lucart. Iz nje izločijo celulozo in jo uporabijo kot sekundarno surovino za izdelavo higienskega papirja. Te izdelke prebivalci Novega mesta in okoliških občin ponovno uporabijo v šolah, trgovskih centrih in domovih, ki so se zato včlanili v skupnost EKO INICIATIVA. S tem je sklenjen snovni krog. Niko Kumar iz EKO INICIATIVE pravi: »Komunalni snovni krog, ki se vzpostavlja v osmih novomeških občinah bo prvi, v katerem bodo občani z doslednim ločevanjem sedaj tudi aktivno poskrbeli za surovino, iz katere se bo nato v rednem industrijskem postopku namensko izdelal higienski papir, namenjen uporabi v domači občinski infrastrukturi – pri obstoječih in bodočih članih EKO INICIATIVE. To je praktičen prikaz trajnostnega poslovanja in življenja.«

V projekt vključene izbrane šole in občani
Komunala Novo mesto je oktobra v projekt najprej vključila štiri izbrane osnovne šole, na katerih je organizirano razredno tekmovanje. Učenci so prejeli namenske vrečke, v katere doma dosledno in pravilno ločujejo odpadno KEMSO. Na zbirne dni – ti bodo do konca letošnjega leta štirje – zbrano embalažo prinesejo v šolo, kjer jo predstavniki komunalnega podjetja pregledajo in ocenijo z nalepko KEMSO. Razred, ki bo na koncu zbral največ nalepk, ki bo torej najbolj vestno, dosledno in pravilno ločeval izbrano odpadno embalažo, bo zmagovalec in bo prejel nagrado.

Priložnost za sodelovanje pa bodo imeli tudi občani. Na zbirno mesto Komunale Novo mesto bodo lahko prinesli vrečo z ločeno zbrano odpadno embalažo KEMSO, za kar bodo prejeli nagrado: papirnate robčke iz predelane celuloze, ki jih bo podarila skupnost EKO INICIATIVA.

Zapiranje snovnih tokov ohranja naravne vire in optimizira procese ravnanje z odpadki
Zapiranje snovnih tokov ali t. i. krožno gospodarstvo je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih letih, saj naša poraba že dvakratno presega razpoložljive naravne vire. Za uresničevanje krožnega gospodarstva obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. To pomeni, da iz odpadka nastane nova surovina za nov izdelek.

Katja Slokan, direktorica DROE Unirec
, pojasnjuje: »Prvi primer tovrstnega naprednega zapiranja snovnih tokov v Sloveniji, kjer iz odpadne embalaže nastane nova, reciklirana embalaža za enak namen, je projekt Plastenka za plastenko. Kar polovica plastenke je izdelana iz slovenskih recikliranih plastenk, s tem pa se je njen ogljični odtis zmanjšal za 60 odstotkov. Drugi primer zapiranja snovnih tokov pa je projekt KEMSO dosledno za naš higienski papir, pri katerem gre za dosledno ločevanje, zbiranje in usmerjeno predelavo odpadne embalaže Tetra Pak, s čimer pridobivamo surovine za izdelavo novih izdelkov za drugačno uporabo

V Novem mestu se tako postavljajo temelji novega projekta zapiranja snovnih tokov odpadne embalaže KEMSO. Cilj partnerjev je, da se tak model čim prej prenese na celoten slovenski trg.

Iz predelanih celuloznih vlaken odpadne KEMSO nastane higienski papir

Ena od ključnih surovin za izdelavo embalaže KEMSO, poznane tudi kot embalaža Tetra Pak, je celuloza, ki jo primarno pridobimo s predelavo lesa. Sekundarno pa to surovino dobimo tudi z reciklažo odpadne embalaže KEMSO. S tem lahko pridobimo do 60 odstotkov kakovostne celuloze ter tako ohranimo pomemben delež gozdov, ki bi jih sicer morali posekati.  Iz odpadne embalaže KEMSO nastanejo novi izdelki, ki pa imajo drugačen namen uporabe, med drugim higiensko-papirna konfekcija, kot so papirnati robčki, papirnate brisače in toaletni papir.

22.10.2015 13:49:41

Audio priponke

Sonja Kolenc iz novomeške komunale o projektu

Ravnateljica OŠ Bršjin Darja Brezovar o akciji

Video priponke

Projekt Kemso

Foto priponke

VIDEO&FOTO: Komunala Novo mesto s pilotnim projektom v osnovnih šolah

Deli novicoVaši komentarji

  • svedrac Se strinjam Se ne strinjam
    22.10.2015 7:03:49

    Komunala naj zagotovi,da jim naši ne bi dnevno praznili zabojnike s papirjem in delajo s tem nesnago okoli ekoloških otokov.

  • tribun Se strinjam Se ne strinjam
    22.10.2015 10:11:51

    Aja?! Kako pa naj to naredi? Še policaji jim ne smejo nič kaj šele smetarji... Pri nas so poskušali s ključavnicami ampak so tudi te pregriznili... Če pa misliš da bo komunala čuvala stražo pri kontejnerjih potem pa prosim soglašaj k povečanju stroškov. Vsak zna problem prepoznati... le pametni znajo ponuditi tudi predlog rešitve problema...

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.