V Osilnici šole ne bo

Vlada je zavrnila predlog občin Kostel in Osilnica za ohranitev podružnične šole Osilnica, ki je vrata zaprla z novim šolskim letom. Meni namreč, da za to, da bi predlog sprejela, niso izpolnjeni potrebni pogoji.

Vlada v odgovoru navaja, da pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol ustanoviteljem, to je občinam, nalaga, da morajo spremljati podatke o vpisu učencev v šolo. Ko občine ugotovijo, da ima podružnica šole na območjih s specifično poselitvijo in na območjih z razvojnimi posebnostmi manj kot pet učencev, morajo začeti postopek za spremembo statusa podružnične šole.

Pravilnik pri tem določa tudi obveznosti ustanovitelja v primeru začasnega delovanja oziroma ukinitve šole. Tako mora v dogovoru s starši zagotoviti nadaljnje izobraževanje učencev in jim zagotoviti prevoz v šolo.

Vlada na predlog občine sicer lahko odloči, da se status šole ne glede na omenjene določbe pravilnika ne spremeni, a le v primeru, ko gre za edino šolo v lokalni skupnosti, ki leži na obmejnem oziroma višinskem območju, in je njeno delovanje potrebno tudi zaradi ohranitve poseljenosti ozemlja in slovenskega jezika, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Z novim šolskim letom je sicer svoja vrata zaprlo pet podružničnih šol, med njimi tudi podružnična šola v Osilnici. Ker bi šolo obiskovala le še dva učenca, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namreč ni dalo soglasja za njeno nadaljnje financiranje.

Vlada je danes odgovorila tudi na vprašanje državnega svetnika Dušana Strnada, ki jo je spraševal, ali bo zagotovila sredstva za sofinanciranje investicij v šole in vrtce v občinah z izrazitim trendom povečevanja števila prebivalcev. Iz odgovora vlade je razvidno, da večje spremembe na tem področju niso predvidene. Kot namreč navaja, je pomanjkanje denarja upočasnilo sofinanciranje projektov, ki so bili izbrani na zadnjem razpisu ministrstva leta 2011, objave novega razpisa pa ni možno pričakovati pred zaključkom sofinanciranja projektov iz že obstoječega programa. Novi razpis naj bi bil sicer v letu 2019.
22.9.2016 17:30:51

Foto priponke

V Osilnici šole ne bo

Deli novicoVaši komentarji

  • Zaenkrat še ni komentarjev. Bodi prvi.

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.