Spremembe za odmero NUSZ še do konca januarja

Mestna občina Novo mesto bo do 30. januarja 2017 sprejemala obvestila o spremembah, ki vplivajo na odmero za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2017. Po tem roku bo pri vpisu sprememb uporabila podatke iz javnih evidenc in vlog za odmero komunalnega prispevka.

Zavezanci za odmero NUSZ (pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Novo mesto) lahko do 30. januarja 2017 sporočijo spremembe, ki se nanašajo na lastništvo nepremičnine ali spremembo zavezanca za plačevanje nadomestila (prodaje, najemi, dedovanje ...), povečanje površin obstoječih objektov (prizidave, nadzidave, legalizacije), spremembe namembnosti obstoječih objektov in novogradnje na podlagi pridobljenih dovoljenj za gradnjo.

10.1.2017 10:10:42

Foto priponke

Spremembe za odmero NUSZ še do konca januarja

Deli novicoVaši komentarji

  • Zaenkrat še ni komentarjev. Bodi prvi.

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.