AVDIO: Strategija razvoja turizma v Brežicah

V prostorih mestne hiše Brežice je včeraj potekala javna obravnavo predloga Strategije turizma Občine Brežice 2017-2021, ki bo v postopku javne razgrnitve do 6. 3. 2017 na sedežu Občine Brežice.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na predloga Strategije turizma Občine Brežice 2017-2021. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si ali pa po pošti na naslov. Občina Brežice bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Brežice http://www.brezice.si.

Strategija razvoja turizma v občini za obdobje 2017 – 2021(izdelava Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem) predstavlja nadgradnjo dosedanjega razvoja turizma, saj je pripravljena na podlagi analize, s katerimi se je preverilo dejansko stanje turizma in izpostavilo tako pomanjkljivosti kot močne točke brežiškega turizma. Temeljni načrt nadaljnjega razvoja turizma nastaja v sodelovanju med turističnimi ponudniki in organizacijami, zaposlenimi v turizmu ter zainteresirano javnostjo. Predmet strategije so povezanost, ponudba, promocija, zgodbe in blagovna znamka turizma v Brežicah. Strategija je pomemben del aktivnosti pri nadgradnji turizma, ta je v Brežicah dobro razvit, kar dokazuje tudi 631.241 nočitev v letu 2015, s čimer Brežice za Piranom, Bledom in prestolnico zasedajo visoko 4. mesto med slovenskimi občinami.

23.2.2017 9:23:21

Audio priponke

Podžupanja brežišče občine Katja Čanžar:

Foto priponke

AVDIO: Strategija razvoja turizma v Brežicah

Deli novicoVaši komentarji

  • Zaenkrat še ni komentarjev. Bodi prvi.

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.