Mestnim občinam skoraj 140 milijonov evrov

Mestnim občinam bo z uporabo mehanizma celostnih teritorialnih naložb v finančnem obdobju 2014-2020 zagotovljenih 139 milijonov evrov, od tega 112 milijonov evrov nepovratnih sredstev EU za kohezijsko politiko in 27 milijonov evrov države.

Prvo vabilo za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb je že objavljeno, predvidoma maja sledi novo.

Mestnim občinam kohezijske regije Vzhodna Slovenija je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 78 milijonov evrov, mestnim občinam kohezijske regije Zahodna Slovenija pa 51 milijonov evrov. 10 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada je skupaj namenjenih obema kohezijskima regijama, so zapisali v Združenju mestnih občin Slovenije.

Po mehanizmu se sofinancirajo ukrepi energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, trajnostne mobilnosti in izboljšanja urbanega okolja. Po obsežnem usklajevalnem postopku, kjer so v izvajanje evropske kohezijske politike na področju urbanega razvoja v Sloveniji prvič neposredno vključene tudi mestne občine, bo do črpanja evropskih sredstev iz tega mehanizma prišlo v letošnjem letu.

"Na mestnih občinah izražamo zadovoljstvo nad tem, da je sedaj okolje za črpanje evropskih sredstev vzpostavljeno in da je združenje v petek v vlogi posredniškega organa za izbor projektov mestnih občin objavilo prvo povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov," so navedli.

Gre za povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov energetske prenove večstanovanjskih stavb, ki je namenjeno sofinanciranju energetske prenove večstanovanjskih stavb v več kot 75-odstotni javni lasti. Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev kohezijske politike po tem povabilu je 11,8 milijona evrov.

"V mesecu maju pričakujemo tudi povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov urbane prenove, jeseni pa še povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti," so še navedli.
20.3.2017 17:22:17

Foto priponke

Mestnim občinam skoraj 140 milijonov evrov

Deli novicoVaši komentarji

  • Zaenkrat še ni komentarjev. Bodi prvi.

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.