Na območju LAS Posavje zaključen 1.javni poziv za sofinanciranje sredstev CLLD

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je zaključila z vsemi postopki, povezanimi s potrditvijo operacij, oddanih na 1. javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), v skupni vrednosti 1.752.151,00 EUR.

Na javni poziv, ki je bil odprt do petka, 21. 4. 2017, je bilo oddanih 20 projektnih predlogov, v skupnem znesku sofinanciranja v višini 1.968.175,55 EUR. Za sofinanciranje iz kmetijskega sklada (EKSRP) je vlogo oddalo 10 prijaviteljev, za sredstva regionalnega sklada (ESRR) 7 prijaviteljev in za sredstva ribiškega sklada (ESPR) 3 prijavitelji.

Ocenjevalna komisija je prejete vloge najprej pregledala iz vidika meril administrativne popolnosti in vseh 20 vlog je bilo zaradi ugotovljenih administrativnih pomanjkljivosti pozvanih k dopolnitvam. Pet neodvisnih članov ocenjevalne komisije je pregledalo vseh 20 prejetih dopolnitev in ugotovilo, da je 18 vlog izpolnjevalo merila administrativne popolnosti, zato so te vloge uvrstili v nadaljnji postopek ocenjevanja. Dve vlogi po dopolnitvi nista izpolnjevali meril administrativne popolnosti, zato sta bili izločeni iz nadaljnjega postopka. Člani ocenjevalne komisije so nato vseh 18 administrativno popolnih vlog pregledali še iz vidika pogojev upravičenosti in iz vidika meril ocenjevanja kakovosti.

Do sofinanciranja iz sredstev CLLD bo predvidoma po 1. javnem pozivu upravičenih 15 operacij, v skupni višini sofinanciranja 1.476.531,87 EUR, od tega:
- 3 operacije iz sredstev EKSRP v višini 350.000,00 EUR in 3 operacije iz sredstev EKSRP 254.151,00 EUR za problemsko območje Občine Radeče;
- 5 operacij iz sredstev ESRR v višini 476.304,51 EUR in 1 operacija iz sredstev ESRR 9.595,43 EUR za problemsko območje Občine Radeče;
- 3 operacije iz sredstev ESPR v skupni višini 386.480,93.

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, posreduje predloge operacij v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije:
- Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo z izdalo odločbo dokončno odločila o odobritvi vsake posamezne operacije za sofinanciranje s sredstvi EKSRP in ESPR;
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo s sklenjeno pogodbo dokončno odločilo o odobritvi vsake posamezne operacije za sofinanciranje s sredstvi ESRR.

Med dobitniki so tako Mladinski center Krško, Občine Sevnica, Krško in Radeče, Društvo PoPasje, Ribiška družina Brestanica Krško, Komunala Brežice, KŠTM Sevnica in Kulturno turistični rekreacijski center Radeče.17.7.2017 14:02:47

Foto priponke

Na območju LAS Posavje zaključen 1.javni poziv za sofinanciranje sredstev CLLD

Deli novicoVaši komentarji

  • Zaenkrat še ni komentarjev. Bodi prvi.

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.