Dunajska gimnazija gostila brežiške gimnazijce mediatorje

V zadnjem septembrskem tednu so dijaki mediatorji z Gimnazije Brežice s svojima mentoricama odpotovali na Dunaj, kjer so jih že nestrpno pričakovali vrstniški mediatorji iz ene izmed tamkajšnjih gimnazij. Teden je bil posvečen projektu Erasmus+ z naslovom »Challenging Conflicts in Schools«, v katerem si pet šol iz različnih evropskih držav – Estonije, Portugalske, Avstrije, Madžarske in Slovenije – prizadeva vpeljati in izboljšati sistem reševanja konfliktov med dijaki z mediacijo.

Mediacija se že zelo uspešno uporablja v reševanju pravnih, gospodarskih, političnih in ekoloških sporov ter temelji na iskanju sporazumne rešitve vseh vpletenih s pomočjo mediatorjev v vlogi nepristranske pomoči. Dunajska gimnazija ima zaradi svoje versko in kulturno zelo heterogene populacije že 17-letno tradicijo mediacije na šoli, zato so bile njihove izkušnje neprecenljiv vir znanja in navdiha za vse sodelujoče v projektu. Osrednja tematika tedna so bili konflikti: kako nastanejo, kako jih rešujemo in kako vplivajo na vse vpletene. En dan je bil še posebej posvečen inter- ter intrakulturnim konfliktom; kaj so in kaj niso ter kakšna je razlika med njimi. Vse vsebine so bile predstavljene zelo praktično, v obliki delavnic, vaj in raznih iger, v katere smo bili vključeni tako dijaki kot mentorji, zato je bil vsak dan zelo aktiven in intenziven.

Dijaki so bivali pri svojih avstrijskih vrstnikih in s tem dobili neprecenljivo izkušnjo Dunaja iz »prve roke«; imeli so neposreden stik z avstrijsko kulturo, kulinariko in načinom življenja v skoraj dvomilijonskem mestu.

Na Gimnaziji Brežice dijake in njihove mentorje zdaj čaka veliko dela – do novega leta bodo dijaki imeli za sabo končano usposabljanje za vrstniškega mediatorja, po novem letu pa bodo usposabljanje nadaljevali v obliki praktičnih vaj in iger vlog, pri čemer jim bodo pridobljene izkušnje v Estoniji, na Portugalskem in zdaj v Avstriji zelo pomagale.

Konec šolskega leta bo objavljen tudi e-priročnik o vsem, kar so se naučili, s primeri dobre prakse in praktičnimi vajami za vse, ki bi želeli vpeljati sistem vrstniške mediacije tudi na svoji šoli.
5.10.2017 12:44:08

Foto priponke

Dunajska gimnazija gostila brežiške gimnazijce mediatorje

Deli novicoVaši komentarji

  • Zaenkrat še ni komentarjev. Bodi prvi.

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.