V Krškem mednarodni posvet etnologov konservatorjev

V Krškem se v organizaciji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), njegove novomeške in ljubljanske enote, Kulturnega doma Krško in hrvaškega konservatorskega oddelka iz Zagreba začenja tridnevni 7. mednarodni posvet etnologov konservatorjev o varstvu nepremične kulturne dediščine. Beseda bo tekla o upravljanju s kulturno dediščino.

Po podatkih prirediteljev bodo prvi dan posveta Upravljanje s kulturno dediščino - od vrednotenja do interpretacije predstavili prispevke na temo vrednotenja kulturne dediščine, drugi dan pa govorili o interpretaciji in upravljanju s kulturno dediščino.

Posvet, na katerem bodo ob slovenskih in hrvaških znanstvenikih sodelovali tudi predstavniki strokovnih služb Srbije in Makedonije, ni namenjen zgolj etnologom konservatorjem, temveč tudi drugim strokovnjakom spomeniškovarstvene službe, drugim, vpletenim v omenjeno dejavnost in širši javnosti, ki si bodo lahko mnenja, znanje in zgledne primere izmenjali v krajših odprtih razpravah po vsaki predstavljeni temi.

Ob današnjem odprtju simpozija, ki bo potekal v hotelu City Krško, bodo zbrane nagovorili krški župan Miran Stanko, direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc, pomočnik hrvaške ministrice za kulturo Davor Trupković, generalni direktor ZVKDS Jernej Hudolin in vodja ljubljanske enote omenjenega zavoda Boris Vičič.

Konservatorji slovenske in hrvaške spomeniškovarstvene službe se po besedah organizatorjev posveta posvečajo izvajanju strokovnih in upravnih nalog varovanja nepremične in z njo povezanega varstva premične ter nesnovne dediščine.

Vsakodnevno se srečujejo in sodelujejo z lastniki in vsemi drugimi, ki jih skrbi za dediščino. Posebno pozornost namenjajo tudi promociji svojega dela, pripravi različnih posvetov, predavanj in razstav, na katerih predstavljajo posege na kulturnih spomenikih in tovrstni dediščini.

V ZVKDS si prizadevajo za izmenjavo in razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti, predstavitev obnovljenih spomenikov ter kulturne dediščine tako na domačem kot mednarodnem področju. Pri tem več desetletij dobro sodelujejo s hrvaško spomeniškovarstveno službo.

Prvi simpozij slovenskih in hrvaških etnologov konservatorjev z namenom izmenjave in nadgradnje tako teoretičnih kot strokovnih pristopov, predstavitve določenih primerov obnov in njihove problematike so pripravili leta 2000. Od takrat jih izmenično prirejajo v obeh državah.
11.10.2017 9:46:29

Foto priponke

V Krškem mednarodni posvet etnologov konservatorjev

Deli novicoVaši komentarji

  • Zaenkrat še ni komentarjev. Bodi prvi.

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.