Žilne opornice bodo še vroča tema

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab pri prodaji in nakupu žilnih opornic v vmesnem poročilu med drugim ugotavlja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in Maribor oškodovali javna sredstva, delovali negospodarno in nezakonito, ugotavlja pa tudi sume pranja denarja in davčnih utaj. Komisija bo naznanila tudi nekaj sumov kaznivih dejanj.

Preiskovalna komisija je vmesne ugotovitve, ki jih bo posredovala v obravnavo DZ, sprejela na torkovi seji. Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnila predsednica komisije Jelka Godec, ugotavljajo, da obstaja sum, da naj bi odgovorni v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in UKC Maribor za izvedbo javnih naročil v letih od 2007 do 2014 pripravili in izvedli naročila, ki niso sledila temeljnim načelom javnega naročanja ter so delovali nezakonito in večkrat kršili zakon o javnem naročanju.

Komisija izpostavlja tudi sum, da naj bi prihajalo med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji do kartelnih dogovarjanj in da naj bi odgovorni v obeh kliničnih centrih v letih od 2007 do lani s svojimi dejanji, ki nakazujejo tudi na korupcijo, omogočali določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic.

Komisija še sumi, da naj bi določene osebe v slovenskih bolnišnicah od dobaviteljev zahtevale plačilo v zameno za nabavo določenih žilnih opornic in s tem ravnale nezakonito, je pojasnila Godčeva.

Komisija tudi na podlagi zaslišanja prič predlaga, naj pristojni organi raziščejo morebitne sume, med drugim kaznivega dejanja pranja denarja preko nabave in prodaje lastniških deležev v Mark Medical s strani KB1909 od leta 2006 do leta 2015 ter davčne utaje zaradi transfernih cen pri verigi dobaviteljev Mark Medical in Emporio Medical od leta 2003 do leta 2016.

Predlaga še raziskavo suma kršitev Evropske pogodbe v delu pravila konkurence, in sicer z omejevanjem konkurence na slovenskem tržišču s strani multinacionalke Abbott v letu 2013, ter suma, da naj bi se denar, ki je bil pridobljen iz prodaje žilnih opornic, uporabil za nakup lastniških deležev KB 1909 v podjetju Distriest in za njegovo dokapitalizacijo v letih od 2007 do 2015.

Prav tako naj raziščejo sum, da naj bi se denar uporabil za nakup lastniških deležev KB 1909 v družbi Mladina in za njeno dokapitalizacijo v letu 2007 ter za nakup lastniških deležev KB1909 v podjetju Distriest in Mark Medical od družbe Vega Finanz s.a. v letih 2007 do 2015 in za dokapitalizacijo podjetji v Italiji in v Sloveniji.

Godčeva je še dejala, da bo komisija naznanila nekaj morebitnih sumov različnih kaznivih dejanj za fizične osebe in za gospodarske družb.

Komisija DZ predlaga v sprejem 11 sklepov. Med drugim, da vmesno poročilo posredujejo Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Specializiranemu državnemu tožilstvu kot naznanitev sumov storitev kaznivih dejanj na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, na generalni direktorat za konkurenco pri Evropski komisiji kot vlogo oz. naznanitev suma kršitve na področju uveljavljanje pravil konkurence, na Finančno upravo RS kot naznanitev sumov kršitev na področju davčne utaje, Agenciji RS za varovanje konkurence, Državni revizijski komisiji, Računskemu sodišču RS in na sedeže nekaterih proizvajalcev žilnih opornic.

Preiskovalna komisija predlaga tudi sklep, naj se od Specializiranega državnega tožilstva, državne revizijske komisije, računskega sodišča in Javne agencije za varovanje konkurence zahteva, da te zadeve prikažejo tudi v njihovih letnih poročilih, ki jih morajo predložiti DZ.
11.10.2017 13:50:35

Foto priponke

Žilne opornice bodo še vroča tema

Deli novicoVaši komentarji

  • Zaenkrat še ni komentarjev. Bodi prvi.

Za komentiranje je potrebna predhodna prijava.